[email protected]

508 185 101

Pon-Pt 8:00-16:00

Akme Szkolenia

Prowadzimy terapie rodzinną, wspomagamy psychologie rozwoju dziecka oraz przeprowadzamy trening warsztatu psychologicznego

Dobrze jest otrzymać to, czego się spodziewało.

Dlatego we współpracy z Państwem stawiamy na kontakt i poznanie Państwa oczekiwań oraz, głębiej, Państwa potrzeb.

To procentuje zbudowaniem relacji opartej na fundamencie wzajemnego zaufania.

Bo dla nas wartością jest Państwa świadomy wybór i zbudowanie zaufania do nas.

Trochę staroświecko, klasycznie, z docenieniem wartości relacji…

I tak chcemy.

I tak jest dobrze.

Szkolenia, warsztaty, treningi

Prowadzimy szkolenia, warsztaty i treningi dla kadr oświaty, pomocy społecznej oraz sektora biznesowego. Obszary tematyczne szkoleń dla placówek oświatowych koncentrują się na rozwoju umiejętności wychowawczych, w tym radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, absencją szkolną, budowaniu współpracy z rodzicami, tworzeniu szkolnego systemy wychowawczego opartego na szkolnym kodeksie wartości i innych. Obszary tematyczne szkoleń dla placówek pomocy społecznej koncentrują się wokół budowaniu umiejętności wychowawczych, wspieraniu rodzin zastępczych, problematyki zaburzeń przywiązania u dzieci, innowacyjnych, wspierających motywację metod pracy z klientem pomocy społecznej, gier psychologicznych klientów pomocy społecznej i innych. Stale prowadzimy konsultacje superwizyjne w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Realizujemy szkolenia na zlecenie wielu firm i instytucji, m.in.: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań w Oświacie, Grupy Edukacyjnej, GES Sokrates, MDS Centrum Wsparcia Biznesowego i innych. Zapraszamy do kontaktu - na życzenie udostępniamy referencje. Szkolenia tworzymy w oparciu o analizę Państwa potrzeb.

Psychoterapia dorosłych i dzieci, terapia rodzin i małżeństw, logoterapia

Paweł Pienkiewicz

- psycholog, trener warsztatu i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy rodzinny w drodze do certyfikatu PTP, logoterapeuta, certyfikowany coach ICF. W pracy z pacjentem koncentruje się na integralnym postrzeganiu osoby jako podmiotu oddziaływań społecznych i podmiotu decydującego o sobie. Pracuje w paradygmacie systemowym w oparciu o antropologię tomistyczną ze szczególnym uwzględnieniem logoterapii (V. Frankla) jako odnajdywania sensu życia. Koszty wsparcia psychologicznego i psychoterapii nie odbiegają od cen rynkowych, ustalane są indywidualnie i w uzasadnionych przypadkach podlegają negocjacji. Obecnie nie współpracujemy z NFZ.

Psychologia rozwoju dziecka, wczesna interwencja psychologiczna, wczesne wspomaganie rozwoju

Magdalena Pienkiewicz

- psycholog rozwojowy, terapeuta wczesnej interwencji, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju Zajmuje się diagnozą, tworzeniem programów terapii i terapią dzieci z trudnościami rozwojowymi, w tym opóźnieniem rozwoju, obciążeniami okołoporodowymi, wadami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje w podejściu interdyscyplinarnym współpracując z innymi specjalistami. Przeprowadza obserwacje diagnostyczne w środowisku rodzinnym i przedszkolnym dziecka. Koszty wsparcia psychologicznego i psychoterapii nie odbiegają od cen rynkowych, ustalane są indywidualnie i w uzasadnionych przypadkach podlegają negocjacji. Obecnie nie współpracujemy z NFZ.

Zapraszamy do kontaktu:

Szkolenia, terapia dorosłych i dzieci, terapia rodzin i małżeństw: 508 185 101

Psychologia rozwoju dziecka, wczesna interwencja psychologiczna, wczesne wspomaganie rozwoju: 508 185 101

e-mail: [email protected]